Terms & Conditions

 1. Preambul
  1.1 Magazin online miseenplace.ro
  1.2 Cumpărător
  1.3 Termeni și Condiții Generale
  1.4 Definiții
 2. Oferta de Bunuri, Comanda, încheierea Contractului de vânzare-cumpărare, metode de livrare, metode de plată
  2.1 Oferta de Bunuri
  2.2 Comanda
  2.3 Încheierea Contractului de vânzare-cumpărare
  2.4 Metode de livrare
  2.5 Plată
  2.6 Drepturi și obligații în baza Contractului de vânzare-cumpărare
  2.7 Cupoane de reducere și vouchere
 3. Livrarea Bunurilor 
  3.1 Termen de livrare
  3.2 Expedierea, livrarea și recepția bunurilor
 4. Retragerea din Contractul de vânzare-cumpărare 
  4.1 Retragerea Cumparatorului din Contractul de vânzare-cumpărare
  4.2 Retragerea Vanzatorului din Contractul de vânzare-cumpărare
 5. Garanția contra viciilor. Garanția pentru buna funcționare 
 6. Prevederi finale 
 7. Preambul

  1.1 Magazin online miseenplace.ro

1.1.1. Web-site-ul https://miseenplace.ro/ este gestionat de DEEAFLOR STUDIO SRL., în calitate de vânzator, cu sediul social în: BUCUREȘTI, Bdul. G-Ral Gheorghe Magheru 32-36, înregistrat la Registrul Comerțului cu număr de identificare  J40/12032/2022, cod unic de înregistrare (CUI) 46360407.

1.1.2. Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a website-ului și condițiile de achiziționare a produselor comercializate prin intermediul acestui Website ( denumiți în continuare "Termeni și Condiții "). Acești Termeni și Condiții cuprind drepturile și obligațiile părților care decurg din sau sunt în legătură cu contractul de vânzare - cumpărare (denumit în continuare "Contractul de vânzare - cumpărare ") încheiat între Vânzător și un cumpărător individual prin intermediul web- site -ului Vânzătorului .

1.2 Cumpărator

1.2.1. Cumpărătorul Consumator - orice persoană fizică care , prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, acționează în alte scopuri decât cele specifice activității sale comerciale sau profesionale, având , potrivit legii, calitatea de consumator (denumit în continuare " Cumpărătorul ".) 1.2.2. Relațiile juridice dintre Vânzător și Cumpărător care nu sunt în mod expres stipulate în acești Termeni și Condiții sunt guvernate de prevederile în vigoare ale art.1650 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanță Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor și legislația aferentă , cu modificările și completările ulterioare.

1.2.3. Cumpărătorul profesionist - orice persoană fizică sau juridică , precum și orice altă entitatea care , prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, acționează în scopurile specifice activității sale comerciale sau profesionale, neavând potrivit legii calitatea de consumator (denumit în continuare ,, Cumpărător profesionist").


1.3 Termeni și Condiții Generale

1.3.1. Prezenții Termeni și Condiții sunt parte integrantă din Contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Cumpărător și Vânzător și cuprinde drepturile și obligațiile mutuale ale părților (așa cum este definit mai jos).
1.3.2. Prin încheierea Contractului de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul convine și este de acord cu prezentii Termeni și Condiții, în integralitatea acestora.
1.3.3. Cu excepția prevederilor contrare cuprinse în Contractul de vânzare-cumpărare sau în anexele acestuia, sau a anumitor prevederi cuprinse în acești Termeni și Condiții invalidate în mod expres sau modificate de Contractul de vânzare-cumpărare, sau cu excepția oricărui alt acord contrar dintre Vânzător și Cumpărător, prezentii Termeni și Condiții se vor aplică oricăror relații contractuale dintre părțile contractante.
1.3.4. Prezenții Termeni și Condiții nu sunt aplicabile tranzacțiilor în care Cumpărătorul Profesionist intenționează să achiziționeze bunuri de la Vânzător. Acest tip de tranzacții sunt guvernate de reglementările legale generale privind contractele de vânzare-cumpărare.
1.3.5. Prin accesarea și utilizarea web-site-ului https://miseenplace.ro/, Cumpărătorul confirmă că este major sau că a primit permisiunea părinților și că are capacitatea juridică de a încheia un contract și de a plasa ulterior o comandă pe Website.

1.4 Definiții

1.4.1 Contract de vânzare-cumpărare reprezintă o înțelegere încheiată electronic între Vânzător, în calitate de Vânzător, și Cumpărător, prin intermediul Magazinului Online al Vânzătorului (așa cum este definit mai jos).
1.4.2 Acești Termeni și Condiții sunt parte integrantă a Contractului de vânzare-cumpărare.
1.4.3 Magazin Online - sistem online operat prin intermediul internetului, care permite Vânzătorului și Cumpărătorului să încheie Contractul de vânzare-cumpărare prin intermediul comunicării la distanță. Magazinul Online este operat pe un website aflat la adresa https://miseenplace.ro/.

1.4.4 Bunuri - bunuri mobile, sau după caz, vândute prin intermediul Magazinului Online.
1.4.5 Comandă -solicitarea transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării de Produse și/sau Servicii comercializate online, în condițiile prevăzute de Termeni și Condiții.
1.4.6 Campanie - acțiunea de a expune în scop comercial, în format electronic, TV, în cadrul Magazinului miseenplace.ro sau prin intermediul Website-ului a unui număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către DEEAFLOR STUDIO SRL.
1.4.7 Showroom miseenplace.ro - spațiul (locul) unde cumpărătorii pot vizualiza, proba/încerca și cumpără produsele comandate prin intermediul magazinului online miseenplace.ro.

 1. Oferta de Bunuri, Comanda, încheierea Contractului de vănzare-cumpărare, metode de livrare, metode de plată

  2.1 Oferta de Bunuri

  2.1.1. Oferta de Bunuri înseamnă o oferta de bunuri selecționate, oferite prin intermediului unui catalog disponibil în Magazinul Online. Oferta de Bunuri nu este o oferta prin care se încheie un contract, așa cum este definită la art. 1188 alin. 1din Codului Civil. Oferta de Bunuri este doar cu titlu informativ iar Vânzătorul nu are obligația de a încheia un Contract de vânzare-cumpărare cu privire la bunurile respective.
  2.1.2. Vânzătorul ia toate măsurile pentru că informațiile publicate pe Website, inclusiv descrierea Produselor și a Serviciilor, precum și prețurile listate, să fie, în orice moment, corecte și complete. Cu toate acestea, se pot face și greșeli. În asemenea situații, miseenplace.ro va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care miseenplace.ro constată că eroarea respectivă a afectat/influențat Comandă dumneavoastră sau Contractul valabil încheiat, va încerca să va informeze în cel mai scurt timp posibil, oferindu-va atât posibilitatea reconfirmarii Comenzii/a Contractului, cât și posibilitatea anulării acesteia/acestuia.

  2.1.3. Va rugăm să aveți în vedere că achiziționarea produselor pe Website oferă o experiență diferită de cea din magazine. În special, trebuie să știți că:
  ! culorile Bunurilor, astfel cum sunt prezentate pe Website, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului dumneavoastră;
  ! dimensiunile și formă Bunurilor pot fi diferite în realitate față de modul în care apar pe Website, de aceea, va rugăm să aveți în vedere că este responsabilitatea dumneavoastră să verificați că dimensiunea reală a fiecărui Produs să corespundă scopului pentru care ați achiziționat respectivul Bun;
  ! fotografiile și imaginile de pe Website au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Bunului și a detaliilor incluse, trebuie să citiți cu atenție descrierea corespunzătoare a Bunului.
  2.1.4. Bunurile vor fi livrate numai în măsură în care sunt disponibile, existând astfel riscul că miseenplace.ro să nu poată livra Comandă. De asemenea, miseenplace.ro își rezervă dreptul de a retrage orice Bun de la vânzare, în orice moment. În asemenea situații, singură responsabilitate a miseenplace.ro față de dumneavoastră este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele Bunuri pe care nu le mai poate furniza/le-a retras de la comercializare;

  2.1.5. miseenplace.ro depune toate eforturile pentru a livra Bunurile în cel mult 10 de zile lucrătoare după confirmarea comenzii. Menționăm că toate informațiile cu privire la livrare oferite de miseenplace.ro (pe website, la telefon sau prin email) sunt doar cu titlu estimativ și, de aceea, pot varia de la caz la caz. Va rugăm să consultați Secțiunea 3 - Livrarea Bunurilor pentru mai multe informații despre livrare;

  2.1.6. miseenplace.ro își rezervă dreptul de a ajusta în mod liber și cu respectarea prevederilor legale, prețurile și ofertele speciale practicate.

  2.1.7. Vânzătorul își rezervă dreptul de efectua orice modificări ale conținutului Magazinului Online inclusiv prețurile. Ofertele (inclusiv reducerile, vânzările promoționale și pliantele promoționale) sunt aplicabile în limita stocului disponibil sau pentru o anumită perioada de timp. Prețurile sunt aplicabile în momentul plasării Comenzii.
  2.1.8. Toate prețurile Bunurilor și serviciilor (ex. livrarea) sunt stipulate cu TVA inclus, cu excepția mențiunilor exprese că prețurile nu includ TVA.
  2.1.9. Erori privind prețurile afișate. miseenplace.ro va depune toate eforturile pentru că prețurile de pe website să fie corecte. Cu toate acestea, este posibil să apară și erori. În cazul în care miseenplace.ro descoperă o eroare legată de prețul unui Produs și/sau Serviciu comandat deja de către Cumpărător acesta va fi informat cât mai curând posibil despre eroarea produsă. În aceste situații, Cumpărătorul va avea opțiunea fie de a reconfirmă Comandă la prețul corect, fie de a anula Comandă. În cazul în care Cumpărătorul nu poate fi contactat, într-un termen rezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat în timpul procesului de comandă, miseenplace.ro va consideră Comandă anulată și Cumpărătorul va fi notificat despre această prin email.

  2.2 Comandă

  2.2.1. Cumpărătorul poate plasa o Comandă utilizând formularul disponibil în Magazinul Online.
  2.2.2. Pentru a plasa o Comandă, Cumpărătorul este de acord în primul rând cu Bunurile pe care intenționează să le cumpere, metodă de expediție (conform Termenilor și Condițiilor) și metodă de plata (conform Conform Termenilor și Condițiilor). În continuare, Cumpărătorul își da acordul pentru comandă și, prin acest lucru, emite o cerere irevocabilă de a încheia un Contract de vânzare-cumpărare cu Vânzătorul.
  2.2.3. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Website, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își desfășoară operațiunile comerciale.
  2.2.4. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Confirmare se face telefonic.
  2.2.5. miseenplace.ro își rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Bunuri și/sau Servicii afișate pe Website că urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii, cu consecință restituirii întregii sume plătite de Cumpărător în considerarea comenzilor anulate, dacă este cazul.
  2.2.6. Odată înregistrată, Comandă nu mai poate fi modificată de către Cumpărător. În cazul în care doriți să modificați/anulați ne puteți contacta pe mail (miseenplace.ro@gmail.com) sau la numărul de telefon afișat pe site (+40 743 023 776).

  2.3 Incheierea Contractului de vanzare-cumparare

  2.3.1. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifică cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea Bunuri și Serviciilor din Comandă, Vânzătorul va anunță Cumpărătorul pe adresa de e-mail comunicată sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului în momentul efectuării Comenzii. Dacă Cumpărătorul nu este de acord cu nouă Comandă, acesta o poate modifică/anula, iar Vânzătorul va returna suma plătită de Cumpărător în maxim 14 de zile calendaristice de la confirmarea modificării/anulării comenzii. Pentru plata cu cardul, dacă valoarea comenzii modificate este mai mare că valoarea comenzii inițiale, Cumpărătorul va trebui să inițieze o nouă plata pentru diferența dintre plata inițială și valoarea finală a tranzacției.
  2.3.2. Vânzătorul se obligă să accepte Comandă Cumpărătorului, cu excepția situației în care comandă respectivă contravine acestor Termeni și Condiții sau a situației în care Vânzătorul are un motiv specific să considere că Cumpărătorul va încalcă Contractul de vânzare-cumpărare.
  2.3.3. Contractul de vânzare-cumpărare dintre Vânzător și Cumpărător se consideră încheiat în momentul expedierii Comenzii (denumită în continuare "Acceptarea").
  2.3.4. Orice cheltuieli suportate de Cumpărător în legătură cu încheierea Contractului de vânzare-cumpărare prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (ex.: conexiune internet sau apeluri telefonice) vor fi suportate de Cumpărător.
  2.3.5. Va rugăm să aveți în vedere că puteți face o Comandă valabilă pe website numai dacă ați împlinit vârstă de 18 ani și doriți că Bunurile și/sau Serviciile să fie livrate/prestate pe teritoriul României. Este nevoie în mod necesar de o adresa de email valabilă/activă și un număr de telefon valabil la care să puteți fi contactat cu ușurință.

  2.4 Metode de livrare

  2.4.1. Cu excepția prevederilor contrare cuprinse în Contractul de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul decide metodă de livrare a Comenzii sale.
  2.4.2. Bunurile sunt expediate în momentul în care sunt trimise către adresa Cumpărătorului, astfel cum e precizat de către Cumpărător prin Comandă.
  2.4.4. miseenplace.ro livrează doar pe teritoriul României.

  2.5 Plată

  2.5.1. Prețurile afișate pe website sunt exprimate în LEI și includ toate taxele aplicabile.
  2.5.2. TVA se aplică la valoarea legală de la dată comenzii și este inclus în prețurile Bunurilor și/sau serviciilor.
  2.5.3. Prețurile produselor afișate pe website exclud costurile de livrare și costurile altor servicii opționale.
  2.5.4. Vânzătorul oferă următoarele metode de plata: numerar la livrare, plata prin card și transfer electronic.
  2.5.5. C.O.D. înseamnă faptul că o Comandă se achita în momentul predării ei către Cumpărător de către un transportator autorizat sau în momentul în care Comandă este ridicată de Cumpărător din showroom-urile miseenplace.ro selectat. Această formă de plata este disponibilă doar pentru următoarele metode de livrare: ,,expedierea bunurilor comandate prin intermediul unui transportator" și ,,ridicarea din showroom-urile miseenplace.ro".
  2.5.6. Transferul electronic înseamnă că prețul de achiziție, inclusiv eventualele costuri aferente livrării sau alte costuri ale altor servicii opționale pe care le-ați selectat (denumit în continuare "Prețul tranzacției") trebuie achitat în contul bancar al Vânzătorului, înainte că Bunurile să fie expediate. Pentru a procesa Comandă cât mai repede posibil, Vânzătorul recomandă menționarea numărului alocat Comenzii și comunicat Cumpărătorului în momentul completării Comenzii, că cod de referință. În cazul unei plăti prin transfer electronic, prețul tranzacției se consideră achitat în momentul în care suma aferentă Comenzii a fost creditată în contul bancar al Vânzătorului.
  2.5.7. Plata prin card înseamnă că în momentul finalizării Comenzii, Cumpărătorul va fi redirecționat către un server de plata al unui terț, unde va completă informațiile referitoare la plata. Informațiile vor fi verificate, Comandă confirmată și prețul de achiziție se va retrage din contul bancar al Cumpărătorului.

  2.6. Drepturi și obligatii în baza Contractului de vânzare-cumpărare

  2.6.1. Vânzătorul are obligația de a livra Cumpărătorului Bunurile comandate la prețul de achiziție convenit și Cumpărătorul are obligația de a achita prețul tranzacției și de a primi Bunurile.
  2.6.2. În cazul în care Cumpărătorul încalcă Contractul de vânzare-cumpărare sau Termenii și Condițiile, Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare. Cumpărătorul este, în acest caz, obligat să returneze Vânzătorului orice costuri suportate în legătură cu Comandă, inclusiv, dar fără a se limita la, costurile de livrare, în cazul în care Cumpărătorul nu primește Bunurile.
  2.6.3. Cumpărătorul este obligat să furnizeze în Comandă informații adevărate și corecte. Vânzătorul va consideră toate datele puse la dispoziție de Cumpărător, care sunt necesare încheierii Contractului de vânzare-cumpărare, că fiind adevărate și corecte.
  2.6.4. Vânzătorul nu are nici o obligație față de Cumpărător în legătură cu orice Cod de Conduită în sensul Art. 8 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.
  2.6.5. Pentru soluționarea amiabilă a reclamațiilor consumatorilor, Cumpărătorul va contacta: miseenplace.ro@gmail.com. Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la rezultatul procedurii reclamației, prin mijloace electronice, la adresa de e-mail comunicată de către Cumpărător.
  2.6.6. Vânzătorul deține un Certificat de Înregistrare la Registrul Comerțului București și obiectul de activitate al acestuia include vânzarea bunurilor. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este organismul de supervizare a protecției datelor personale. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este, potrivit legii, organismul de supervizare în ceea ce privește, printre altele, respectarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.
  2.6.7. Prin prezentul document, Cumpărătorul își asumă riscul privind modificarea circumstanțelor în accepțiunea Art. 1271, alin. 3 lit. C din Codul Civil.

  2.7 Cupoane de reducere și vouchere

  2.7.1 Vânzătorul oferă diverse tipuri de reduceri; reducerile sunt de asemenea acordate și sub formă de cupoane de reducere sau vouchere care includ, cel mai frecvent, coduri de reducere.
  2.7.2 Codurile de reducere nu pot fi utilizate în mod repetat cu excepția situațiilor în care cuponul sau voucherul respectiv stipulează în mod expres contrariul.
  2.7.3 Cupoanele de reduceri și voucherele nu pot fi combinate sau utilizate împreună, decât în situația în care cuponul sau voucherul respectiv stipulează în mod expres contrariul.
  2.7.4 În cazul în care reducerea sau cuponul de reducere este utilizat altfel decât în conformitate cu regulile ofertei de reducere, ale cuponului sau voucherului, Vânzătorul are dreptul de a refuză reducerea, cuponul de reducere sau voucherul respectiv. Cumpărătorul va fi informat în consecință și i se va oferi posibilitatea de a plasa Comandă fără reducerea solicitată. În cazul unor neînțelegeri/neclarități privind interpretarea regulilor aplicabile reducerilor sau cupoanelor de reduceri, mențiunile prezentilor Termeni și Condiții vor prevala.
  2.7.5 Dacă plasați o Comandă pentru mai multe produse dintre care unul nu este disponibil, miseenplace.ro va va informa corespunzător. Restul Comenzii va fi procesat și expediat conform solicitării clientului.

 2. Livrarea Bunurilor
  3.1 Termen de livrare

  3.1.1 În timp ce luăm toate măsurile adecvate pentru a ne asigura că florile noastre sunt livrate, uneori apar greșeli. Dacă nu reușim să va livrăm comandă (adică dacă florile nu au sosit la dată prevăzută de livrare), fie va vom trimite un înlocuitor gratuit la următoarea dată de livrare disponibilă, fie va vom rambursa prețul integral al comenzii în termen de 3 zile. Va rugăm să rețineți că băncile ar putea dura încă 3-5 zile pentru a rambursa suma de pe cardul dvs..

  3.2 Expedierea, livrarea și recepția bunurilor

  3.2.1. Cumpărătorul obține dreptul de proprietate asupra Bunurilor cumpărate la primirea Bunurilor respective. În momentul respectiv, riscul privind pierderea sau deteriorare, este, de asemenea, transferat Cumpărătorului.
  3.2.2. În cazul în care ați ales plata ramburs, proprietatea Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, la adresa indicată în Comandă (prin livrare se înțelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de transportator).
  3.2.3. La livrarea coletului, documentul care confirmă executarea corespunzătoare a livrării trebuie să fie semnat de către Cumpărător. Prin această nu va fi afectat în nici un fel dreptul legal al Cumpărătorului de a notifica ulterior miseenplace.ro în cazul în care constată un defect sau orice altă lipsa de conformitate a Bunurilor. Refuzul de semnare a documentului de livrare reprezintă refuzul de acceptare a Bunurilor.
  3.2.4. Înainte de recepționarea Bunurilor de la transportator, Cumpărătorul are obligația de a verifică dacă ambalajul este intact și de a notifica imediat transportatorul în legătură cu orice defecte.
  3.2.5. În cazul în care ambalajul nu este intact, Vânzătorul recomandă Cumpărătorului să refuze recepția Bunurilor de la transportator și să transmită un email de informare a Vanzatoului la adresa de email miseenplace.ro@gmail.com. Prin semnarea de primire, Cumpărătorul confirmă că ambalajul Bunurilor este intact.
  3.2.6. Orice reclamății privind defectele mecanice ale Bunurilor, livrarea de alte bunuri decât cele comandate etc., care nu au fost semnalate la recepția bunurilor de la transportator, vor fi semnalate de Cumpărător imediat după identificarea lor, dar nu mai târziu de 3 zile de la recepția Bunurilor. Vânzătorul va fi ținut răspunzător pentru pagubele cauzate Bunurilor în timpul transportului, doar în situația în care Cumpărătorul reclama astfel de pagube imediat, în conformitate cu prevederile prezentilor Termeni și Condiții.
  3.2.7. În cazul în care, din motive imputabile Cumpărătorului (cum ar fi, dar fără a se limita la: refuzul de primire a coletului, absența de la adresa de livrare comunicată, refuzul achitării contravalorii coletului), Bunurile trebuie livrate în mod repetat sau printr-o metodă de livrare diferită de cea solicitată inițial prin Comandă, Cumpărătorul are obligația de a suportă toate costurile ocazionate de livrările repetate.
  3.2.8. Vânzătorul poate înainta orice comunicare adresată Cumpărătorului prin mijloace electronice, la adresa de e-mail a Cumpărătorului, pusă la dispoziție prin contul de client creat sau prin Comandă.
 3. Retragerea din Contractul de vânzare-cumpărare
  4.1 Retragerea Cumpărătorului din Contractul de vânzare-cumpărare

  4.1.4. În cazul în care Contractul de vânzare-cumpărarea fost încheiat prin mijloace de comunicare la distanță (prin intermediul Magazinului Online), Cumpărătorul are dreptul, în conformitate cu art. 9 alin. 1 din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.34/2014, de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare fără a invocă un motiv și fără aplicarea de penalizări, în termen de 14 zile calendaristice de la recepția Bunurilor, adică să returnați produsul fără a va justifică decizia. Cumpărătorul va informa Vânzătorul cu privire la retragere prin transmiterea unei notificări cu titlul ,,RETUR" la adresa miseenplace.ro@gmail.com, indicând:
  ! numărul Comenzii;
  ! dată achiziției;
  ! contul IBAN pentru returnarea plății;
  ! numele titularului cont bancar.
  4.1.5. Puteți anula comenzile individuale cu cel puțin 36 de ore lucrătoare înainte de data de livrare solicitată. În aceste circumstanțe, se va acorda o rambursare integrală. Dacă se acordă o perioadă mai mică de notificare, vom acorda o rambursare numai dacă nu am început pregătirea comenzii dvs. în momentul în care ați primit notificarea. Nu putem accepta anulări pentru comenzile în ziua următoare sau în aceeași zi.
  4.1.6. Pentru a adera la termenul limita de 14 zile calendaristice, este suficientă transmiterea notificării de retragere către Vânzător în acest termen. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare, Contractul de vânzare-cumpărare este anulat.
  4.1.7. Prin prezentii Termeni și Condiții, Vânzătorul extinde dreptul Cumpărătorului de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare încheiat prin mijloace de comunicare la distanță (prin intermediul Magazinului Online) fără invocarea unui motiv și fără aplicarea de penalizări, de la 14 zile calendaristice la 30 de zile calendaristice de la recepția Bunurilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  ! bunurile sunt în ambalajul original și complete;
  ! au sigiile de protecție intactem nu sunt deteriorate nu prezintă semne de uzură și
  ! este neîndoielnic faptul că Bunurile care sunt destinate unei utilizări unice, nu au fost utilizate.
  Cumpărătorul va suportă costul direct al returnării produselor, acesta este responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționarii produselor.
  4.1.8. Va rugăm să înțelegeți că, din cauza naturii perisabile a florilor, nu putem acceptă retururi pentru aceste produse. Dacă doriți să returnați orice accesorii, puteți face acest lucru în termen de 14 zile de la dată la care plasați comandă și va vom rambursa prețul plătit pentru produse împreună cu costul standard de livrare pentru acele produse.
  4.1.9. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare, fie în termenul legal de 14 zile sau în termenul extins de 30 de zile calendaristice și Bunurile returnate nu sunt complete, au sigiliile de protecție rupte sau sunt în mod evident utilizate sau deteriorate, Vânzătorul poate solicită despăgubiri și stabili și reține valoarea despăgubirilor din prețul de achiziție pretins a fi rambursat Cumpărătorului. În acest caz, Vânzătorul va returna Cumpărătorului doar diferența dintre despăgubiri și prețul de achiziție.
  4.1.10. Cumpărătorul ia la cunoștință prin prezentii Termeni și Condiții, în conformitate cu art. 16 din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.34/2014, că nu se poate retrage din Contractul de vânzare-cumpărare în cazul în care:
  ! Bunurile livrate au fost confecționate după specificațiile Cumpărătorului sau sunt personalizate;
  ! sunt destinate consumului imediat;
  ! Cumpărătorul a îndepărtat sigiliul de protecție;
  4.1.11. În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere, Cumpărătorul va transmite imediat Vânzătorului, fie în termenul legal de retragere de 14 zile calendaristice fie în interiorul termenului extins de retragere de 30 de zile calendaristice, Bunurile care vor include toate componentele și accesoriile.
  4.1.12. În cazul retragerii Cumpărătorului din Contractul de vânzare-cumpărare, Vânzătorul este obligat, fără întârzieri inutile și în termen de maximum 14 zile lucrătoare de la dată la care este informat de decizia de retragere, să returneze Cumpărătorului prețul tranzacției achitat pentru Bunuri, urmând același canal prin care a fost achitat prețul tranzacției.
  4.1.13. În situația în care în prețul tranzacției sunt incluse servicii care au fost utilizate de către Cumpărător (ex: card cadou, voucher cadou), prețul tranzacției va fi ajustat corespunzător, fiind reținută de către Vânzător valoarea serviciilor utilizate.
  4.1.14. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare, Vânzătorul va amână rambursarea prețului tranzacției până la dată recepționării Bunurilor ce au făcut obiectul achiziției sau la momentul primirii unei dovezi din partea Cumpărătorului conform căreia acesta a expediat Bunurile către Vânzător.
  4.1.15. Pentru a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul va transmite informarea pe adresa de e-mail miseenplace.ro@gmail.com.
  4.1.16. În cazul în care Cumpărătorul plătește o Comandă cu un voucher, discountul (egal cu valoarea voucherului) se împarte între produsele din comandă, direct proporțional cu valoarea fiecăruia. În cazul returului unei astfel de comenzi, se va putea reutiliza soldul rezultat că urmare a stornarii, nu se va rambursa soldul.4.2 Retragerea Vânzatorului din Contractul de vânzare-cumpărare

4.2.1. În ciuda faptului că Vânzătorul este foarte atent în ceea ce privește piață Bunurilor oferite, se poate întâmplă, în mod excepțional, că Vânzătorul să nu poată livra Bunurile comandate în condițiile convenite prin Contractul de vânzare-cumpărare. În aceste situațîi, Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare.
4.2.2. Atât Vânzătorul cât și Cumpărătorul au dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare în cazul unor modificări semnificative ale prețurilor cu ridicată ale Bunurilor comandate, în cazul unor modificări semnificative ale prețurilor de expediție sau în cazul în care Vânzătorul devine conștient de faptul că Bunurile au fost, din greșeală, ofertate la un preț greșit, iar Cumpărătorul nu acceptă modificările corespunzătoare aduse Contractului de vânzare-cumpărare, adică o majorare a prețurilor bunurilor sau a majorare a prețurilor de livrare.
4.2.3. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare în orice moment înainte de livrarea Bunurilor către Cumpărător.
4.2.4. Vânzătorul este obligat să comunice imediat Cumpărătorului retragerea să din Contractul de vânzare-cumpărare la adresa de e-mail pusă la dispoziție de Cumpărător prin Comandă. Vânzătorul este, în continuare, obligat să returneze Cumpărătorului prețul tranzacției achitat pentru Bunuri.
4.2.5. Prin prezențîi Termeni și Condiții, Cumpărătorul a luat la cunoștință și este de acord că Vânzătorul are dreptul să se retragă din Contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu un Cumpărător care, pe parcursul altor relații contractuale cu Vânzătorul, și-a încălcat deja material obligațiile care ii reveneau (refuzul repetat de preluare a Comenzii). Încălcarea materială a oricăror acorduri anterioare cu Vânzătorul este considerată o încălcare semnificativă în sensul Art. 1551 alin. 1 din Codul Civil și Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare că urmare a unei astfel de încălcări.

 1. Prevederi finale

5.1. Limba de comunicare dintre Vânzător și Cumpărător și limba Contractului de vânzare-cumpărare este limba română. Toate Contractele de vânzare-cumpărare încheiate sunt arhivate electronic de către Vânzător și nu sunt disponibile terților.
5.2. În cazul în care orice prevedere a Termenilor și Condițiilor devine, din orice motiv, nulă sau inaplicabilă, restul Termenilor și Condițiilor vor rămâne neafectate.
5.3. Vânzătorul poate schimbă sau modifică Termenii și Condițiile. Termenii și Condițiile modificate vor intră în vigoare de la dată publicării lor. Drepturile și obligațiile anterioare atât ale Vânzătorului cât și ale Cumpărătorului vor rămâne neafectate.
5.4. În cazul introducerii unui element internațional în tranzacția bazată pe Contractul de vânzare-cumpărare, părțile contractante convin că relația dintre ele să fie guvernată de legislația Română. Drepturile consumatorului care derivă din legislația aplicabilă în general vor rămâne aceleași.
5.5. Vânzătorul nu va fi ținut răspunzător pentru nici o pierdere, rănire sau pagubă materială, directă sau indirectă, cauzată de orice defect al Bunurilor livrate, decât în situația în care pierderea, rănirea sau pagubă materială respectivă derivă din neglijență, omisiunea sau intenția Vânzătorului.